SMEs ไทยจำเป็นต้องใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค

 

SMEs ไทยจำเป็นต้องใช้ โซ


 ธุรกิจSMEsไทย ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรมากที่สุด

Facebook 19%

Linkedln 14%

3 Twiiter 4%

4 SMEs มี blog 13%

ทำไม SMEsไทย จึงต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค

1 เพราะว่า Social Media ช่วยให้ผู้คนรู้จักแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้นถึง 27%

2 และยังสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 15%

Social Media ยังใช้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค 11%

ข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs กับ โซเชียลเน็ตเวิร์ค

1 25% ของ SMEs ใช้เวลากับ Social Media 6-10 ชั่วโมง / สัปดาห์

2 81% ของ SMEs รู้ถึงประโยชน์ของ Social Media

3 57% ของ SMEs ลงทุนกับการทำการตลาดด้วย Social Media

ใครใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์คอะไร
facebook เป็น ชาย 43% หญิง 57% มีช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไปมากที่สุดถึง 46%

Linkedln เป็นชายและหญิงเท่าๆกัน มีคนอายุน้อยกว่า 24 ปีใช้น้อยแค่ 4% เท่านั้นเอง

Twitter เป็นชาย 41% หญิง 59% มีผู้ใช้พอๆกันในแต่ละช่วงอายุ

content2marketing

 

บริการที่แนะนำ