ดีเดย์ 5 ม.ค. "พาณิชย์" เปิดบริการหนุนภาคธุรกิจ ครบวงจรในจุดเดียว

ดีเดย์ 5 ม.ค. พาณิชย์ เปิดบริการหนุนภาคธุรกิจ ครบวงจรในจุดเดียว
นางสาวผ่องพันธ์ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
        ก.พาณิชย์ เปิดบริการ MOC Single Point Service อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งจดทะเบียนตั้ง ยื่นขอเครื่องหมายการค้า และทำบัตรผู้นำเข้า-ส่งออก ได้ครบวงจรในจุดเดียว ดีเดย์ 5 ม.ค.58 
       
       นางสาวผ่องพันธ์ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาการให้บริการ ประชาชนด้วย “การบริการ ณ จุดเดียว (MOC Single Point Service)” เพื่อประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจที่มาขอรับบริการต่างๆ จากกระทรวงพาณิชย์จะได้รับการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ
       
       สำหรับการเปิด MOC Single Point Service เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าต่างประเทศ โดยจะอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัดที่จัดตั้งใหม่ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการขอทำบัตรผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า เพียงมาขอรับบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยพร้อมเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ม.ค.58 เป็นต้นไป ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ที่ได้เปิดดำเนินการนำร่องไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา
       
       สำหรับในเดือน ก.พ.58 กระทรวงพาณิชย์จะขยายผลการให้บริการครอบคลุมไปทั่วประเทศ และต่อยอดบูรณาการทุกหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้บริการผู้ประกอบการได้ภายในจุดเดียวได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ องค์การคลังสินค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี 2558 พร้อมรองรับการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยไปสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์


ที่มา : โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ (
http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000000207)

บริการที่แนะนำ