คนเดียวตั้งนิติบุคคล กฏหมายใหม่เอื้อ SMEs

พาณิชย์ เล็งแก้ กม.เอสเอ็มอี คนเดียวจดตั้งนิติบุคคลได้
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
        ก.พาณิชย์ ระบุเตรียมเข็น กม.ใหม่ เอื้อต่อการทำธุรกิจของเอสเอ็มอี ทั้งคนเดียวจดตั้งนิติบุคคลได้ กม.แฟรนไชน์ และโลจิกติกส์ ตั้งเป้าให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ พร้อมเตรียม ครม. ดันการค้าชายแดนไทย-เมียวดี พร้อมเตรียมจัดมหกรรมการค้าชายแดน ใน 29 ม.ค.นี้ 
       
       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างศึกษาการยกร่างกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) รวมถึงส่งเสริมและดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ได้แก่ ยกร่างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่เดิมกำหนดให้มี 3 คนขึ้นไป เหลือแค่ 1 คน กฎหมายผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และกฎหมายประกอบการโลจิสติกส์ ตั้งเป้าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ หรือมีผลบังคับใช้ในปี 2559
       
       นอกจากนั้น ในการประชุม ครม.ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมการค้าชายแดนที่พื้นที่ อ.แม่สอด ที่จะมีการจัดงานในวันที่ 29 ม.ค.2558 โดยจะมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและพม่า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าที่จะผลักดันการค้าชายแดนในส่วนของแม่สอด-เมียวดี ให้เป็นโมเดลของการพัฒนาการค้าชายแดน โดยตั้งเป้าที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย ให้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ภายใน 2 ปี จากปัจจุบันที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยและพม่ามีมูลค่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
      
       

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

บริการที่แนะนำ