เชิญร่วมงาน “พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

 เวลา : 16 มีนาคม 2558 | 09.30 - 20.00 

สถานที่ : อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

เตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Digital Economy พร้อมเรียนรู้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างจุดแข็งและขับเคลื่อนธุรกิจของ คุณในงานสัมมนากับวิทยากรชั้นนำมากมาย

คุณรู้หรือไม่ว่าการขายหุ้น IPO ของบริษัท eCommerce น้องใหม่อย่าง Alibaba ที่เปิดตัวมาได้แค่ 15 ปี รวมกับมูลค่าของบริษัทที่ชื่อคุ้นหูกันดีอย่าง Microsoft, Google, Yahoo มาจนถึง Facebook, Twitter, Line หรือแม้แต่Apple, Amazon, eBay ไปจนถึง Gree, Samsung, Baidu และ Tencent เพียงแค่บริษัทที่ยกตัวอย่างมา 15 บริษัทนี้ ตัวเลขของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลก็ล้ำหน้าตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม ของทุกประเทศในอาเซียนรวมกันแล้ว

เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลได้มากกว่าที่คุณคิด TCDC จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำต้นทุนและความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ทักษะช่างฝีมือ รวมถึงไอเดียสร้างสรรค์ของคนไทยมาประกอบเข้ากับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่หลากหลาย และสามารถเปลี่ยนเป็นทุนในการสร้างธุรกิจได้

พบกับงานสัมมนา “พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ที่คุณจะ ได้เรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการพลิกแพลงไอเดียเพื่อเจาะช่องทางทำเงิน การสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจทั้งต่อภาคการผลิตและสังคมไทย ไปจนถึงการสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันระดับประเทศ 

ภายในงานยังมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษจากผู้วางนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาก สาขา พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking Session) และชมการแสดงผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการ Creative Start Up Market กว่า 20 ธุรกิจมาแรงบนโลกออนไลน์ 

กำหนดการและกิจกรรม

ปาฐกถาและเวทีสัมมนา

 
 • 09.30 - 10.30 น.  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
 • 10.30 - 10.50 น.  ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา พลิกพลังสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
 • 10.50 - 11.20 น.  ปาฐกถา เรื่อง “สร้างเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลด้วยดิจิทัล”  โดย ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
 • 11.20 - 12.00 น.  ปาฐกถา เรื่อง “คิดสร้างสรรค์บนพลังดิจิทัล”  โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • 12.00 - 14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • 14.00 - 14.45 น.  เวทีสัมมนา ช่วงที่ 1 หัวข้อ “ถอดรหัสเศรษฐกิจดิจิทัล”  วิทยากร
  • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy
  • คุณเรืองโรจน์ พูนผล หุ้นส่วนนักลงทุน 500 Startups
  • คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ TCDC
 • 14.45 - 16.00 น  เวทีสัมมนา ช่วงที่ 2 หัวข้อ “ใครใคร่ค้าค้า ใครใคร่ขายขาย” กลยุทธ์การขาย สู่ความสำเร็จเศรษฐกิจดิจิทัล วิทยากร
  • คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Ookbee จำกัด
  • คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Exzy จำกัด
  • คุณจักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน ผู้ร่วมก่อตั้ง Ne8t CoMaking Space

บริการที่แนะนำ