“คลัง” เล็งคลอด 6 แพกเกจเสริมแกร่ง SMEs ไทยลุยอาเซียน

UploadImage


รมว.คลังระบุเตรียมคลอดแพกเกจเสริมความแข็งแกร่ง และช่วยเตรียมพร้อมเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่เออีซี ระบุมีทั้งด้านเงินทุน ลดภาษี ฯลฯ แย้มอีก 2 สัปดาห์ออกแผนกระตุ้น ศก.รอบใหม่ 
       
       นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ในช่วงปลายปีนี้ (2558) รัฐบาลจะออกมาตรการมาช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อจะแข่งขันในตลาดอาเซียนได้รองรับการเปิดเออีซี โดยแบ่งมาตรการเป็น 6 ด้านหลัก คือ

1. สนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน
2. ค้ำประกันเงินกู้ให้เอสเอ็มอีที่มีความสามารถ
3. ลดภาระภาษีเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
4. ลดภาษีรายที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ให้เสียภาษีร้อยละ 15 จากอัตราภาษีนิติบุคคลร้อยละ 20
5. ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่
6. สนับสนุนเงินทุนในการขยายฐานของเอสเอ็มอี
       
       นอกจากนี้ ในอีก 2 สัปดาห์กระทรวงการคลังจะมีมาตรการคลังออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดูแลให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบมากขึ้น ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการอื่นๆ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ขณะเดียวกัน ในที่ประชุม ครม. วันที่ 17 มี.ค. เตรียมเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.สรรพสามิต เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 

“คลัง” เล็งคลอดแพกเกจเสริมแกร่ง SMEs ไทยลุยอาเซียน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ที่มา : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029943

บริการที่แนะนำ