SIPA จัดประกวดผลงาน Thailand Digi Challenge 2015 ชิงเงินรางวัลกว่า 9 ล้านบาท

UploadImage

SIPA จัดประกวดผลงานด้านแอนิเมชั่น Thailand Digi Challenge 2015 ดันบุคลากรประดับวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ชิงเงินรางวัลกว่า 9 ล้านบาท                
          สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA นำโดย พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรักษาการผู้อำนวยการ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน Thailand Digi Challenge 2015 ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนงานทางด้านแอนนิเมชั่น, เกม, อีเลิร์นนิ่ง, นิวมีเดีย และ แพลทฟอร์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป, นักพัฒนาอิสระ และ ผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลงานแสดงแนวคิดและทักษะใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม โดยในนี้จัดให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการหรือบุคคลและต้องการพัฒนาผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมในการนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอด โดยผู้เข้าร่วมในการประกวดมีสิทธิ์ในการได้รับทุนรวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท


SIPA มีวัตถุประสงค์หลักคือ การวางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยกิจกรรมที่ทางสำนักงานฯ สนับสนุน จะเห็นได้จากความสำเร็จของโครงการส่วนหนึ่งที่จัดทำไปแล้ว อาทิ การบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในแต่ละปีที่ส่งเสริมศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพทางด้านการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้จริงในวงการอุตสาหกรรม การเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ Trade Mission ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆเพื่อก่อให้เกิดการซื้อ-ขายและเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศ รวมถึงการผลักดันศักยภาพดังกล่าวสู่ระบบสากล และโครงการอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Thailand Digi Challenge 2015 ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ SIPA ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการประกวดแผนงานเพื่อต่อยอดทางการผลิตด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Animation, Game, e-Learning New Media และ Platform/Tools ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา, บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลงาน แสดงแนวคิดและทักษะใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมในการนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอด ซึ่งผู้ชนะโครงการนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาแผนการดำเนินงานจากทางสำนักงานฯ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มิ.ย.58 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sipa.or.th และ www.thailanddigi.com สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-141-7226

ที่มา : gossipstar.mthai.com/gossip-content/50325


 

บริการที่แนะนำ