ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนรัฐช่วย SME

 
ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนรัฐช่วย SME
 

ครม.ไฟเขียวตั้งกองทุนรัฐช่วย SME

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจัดตั้งกองทุนรัฐช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยตั้งวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มดำเนินการได้ในเดือน ก.พ.2558 

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ เห็นชอบมาตรการจัดตั้งกองทุนร่วมทุน หรือ เวนเจอร์แคปปิตอล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนเปิดร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน กำหนดขนาดวงเงิน 10,000-25,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นภาครัฐจะร่วมทุน 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นภาคเอกชน ซึ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม หรือ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ อาทิ  อุตสาหกรรมด้านเกษตร และ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับดิจิตอล ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน ก.พ. ปี 2558

 

บริการที่แนะนำ