แนวคิด BizPro

 

เราต้องการพัฒนาระบบเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่บริการสนับสนุนของภาครัฐ และ ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ ความจริงใจ ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยรูปแบบที่ ใช้งานได้ง่าย และความต้องการของ SMEs