บริการในหมวด การบริหาร

ระบบธุรกิจอัฉริยะ (ERP, BI)

ให้บริการในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Modern Automation Manufacturing) ...

เข้าชม 585 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เครนติดตั้งนอกชายฝั่ง (offshore Pedestal crane)

With headquarters in Sattahip, TOS provides superior services for customized offshore crane management in the oil & gas ...

เข้าชม 587 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและแผนธุรกิจ

ให้คำปรึกษาในการปรับกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกับบริษัทในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้ภายในและภายนอกองค์กร

เข้าชม 588 ครั้ง

 

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 592 ครั้ง

 

พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เข้าชม 592 ครั้ง

 

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

เข้าชม 593 ครั้ง