ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

เข้าชม 588 ครั้ง

 

บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเคริ่องดื่ม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วางระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วย PLC (Programmable Logic ...

เข้าชม 592 ครั้ง

 

บริการด้านเทคนิค วิศวกรรม

ปรีกษา ให้ความรู้ด้านวิชาการ

เข้าชม 593 ครั้ง

 

บริการทางด้านให้คำแนะนำทางวิชาการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะทางทางด้าน การผลิตยาง เครื่องจักร

เข้าชม 593 ครั้ง

 

เข้าชม 594 ครั้ง

 

ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร

บริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล อาทิ GMP, HACCP, BRC, ...

เข้าชม 595 ครั้ง