บริการ

 

 

เราให้ SMEs ด้วยบริการหลัก 3 รูปแบบประกอบไปด้วย

รูปแบบที่ 1 นำเสนอบริการของภาครัฐ และเอกชนที่ตรงต่อความต้องการ

รูปแบบที่ 2 พัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบที่ 3 บริการพัฒนาโครงการเฉพาะทางต่างๆ โดยเฉพาะการยื่นขอเงินทุน สนับสนุน หรือการขออนญาตจากหน่วยงานต่างๆ